Če mi daste nalogo, ki ji lahko podarim nekaj svojega, ne bo več naloga; bo veselje, bo umetnost. (Bliss Carman)

E - ZBORNICA

    Predmeti na voljo

    Zapisniki timov, aktivov, učiteljskega zbora, tekmovanj ...

    Učilnica je namenjena šolski skupnosti OŠ DT.