Če mi daste nalogo, ki ji lahko podarim nekaj svojega,
ne bo več naloga; bo veselje, bo umetnost. (Bliss Carman)

E - ZBORNICA

    Available courses

    Zapisniki timov, aktivov, učiteljskega zbora, tekmovanj ...

    Učilnica je namenjena šolski skupnosti OŠ DT.